Inschrijfformulier

Invullen in blokletters a.u.b.

 
AANMELDFORMULIER NIEUW LID / LEDEN  BUURTVERENIGING DE BRES

Naam: …………………………………………………… ……….. Voorletters: ………………… M / V

Adres: …………………………………………………………………  Postcode: ……………………

Telefoonnummer: ………………………………………        

E-Mail: ……………………

Bank/gironummer: ………………………………………………

Naam rekeninghouder:…………………………………………..

Activiteit/ docent/ dag:…………………………………………….

Geboortedatum:…………………………………………

 

Het lidmaatschap van De Bres loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 Opzeggen voor 1 augustus !!!!

Lidmaatschap is voor het gehele gezin en bedraagt €15,00 voor een heel seizoen(jaar).

Graag overmaken naar RABOBANK:   NL42 RABO 0350 5539 04

U ontvangt geen acceptgiro!!

Inleveren bij:

Buurtvereniging de BRES
Dr. Snijderstraat 2A
1511 VJ  OOSTZAAN 

of mailen naar debresoostzaan@gmail.com

Kvk 40617047

 

Print Friendly, PDF & Email