Country-line dansen

Country-line
Tijd: 10:30 – 12:00 uur
Kosten: per 3 maanden € 30,00
Docent: Erika Kühnemann 06 14257613


Nieuwsgierig? Kom een ochtend kijken en proberen of het iets voor u is!

Country-line dansen

Wat is een line dance?

Een line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren.

 

Beschrijving:

Met een kleine groep kan zal er misschien maar 1 rij zijn maar normaal gesproken zijn er meerdere rijen achter/naast elkaar. Een dansinstructeur of een meer ervaren danser(es) zal vaak op een podium of  in het midden van de 1e rij de dans voordoen. Onervaren dansers nemen plaats in het midden van de groep om zo naar de “voeten” van de dansers voor hen te kunnen kijken. De meest ervaren dansers nemen plaats op de buitenhoeken van de groep om anderen te kunnen helpen.

In deze formatie dansen de dansers met gelijke bewegingen, maar onafhankelijk van elkaar. Er zijn gewoonlijk geen bewegingen die een interactie tussen de dansers vereisen, anders dan dat zij gelijktijdig de bewegingen uitvoeren. Elke dans heeft een verschillende opeenvolging van bewegingen die moet worden geleerd.

Er zijn verscheidene variaties in de opstelling van de rijen. Er kunnen bijvoorbeeld twee rijen zijn waar de dansers tegenover elkaar staan. In grotere groepen zullen dit verscheidene sets van tegenover elkaar staande rijen worden. In deze “contra” lijndansen, zullen de dansers tegenover elkaar dansen. De dansers weven vaak naar binnen en buiten, ruilen van plaatsen of dansen naar elkaar, nemen soms kortstondig contact op zoals met een handklap of een swing of staan stil in positie voor een paar tellen voor zij weer verder gaan. Dit vindt zijn oorsprong in Square- of Round Dancing.

Deze contacten zijn waarschijnlijker in de variatie waar de rijen in twee kringen tegenover elkaar dansen, zoals in een Barn Dance of een Indian Outlaw.

 

Muziek:

Line dance had een cowboy imago en werd hoofdzakelijk op country muziek gedanst. Dit is in de late jaren ’90 verandert toen er meer jongeren bij betrokken raakten. Vandaag de dag maakt de country muziek in minderheid deel uit van de playlists en is er een balans gekomen in verscheidene muziekstijlen, zowel oud als nieuw. Genres zoals Celtic, Swing, Pop, Rock, Big band, Folk en eigenlijk bijna alles wat maar een regelmatige beat heeft.

 

Historie:

De oorsprong van de line dance wordt toegewezen aan het “wilde westen”. De wortels gaan in ieder geval ver terug in de geschiedenis.

Wat wij vandaag doen is ontstaan uit de oude “Contra” dansen die in de Nieuwe Staten van Engeland van de vroege jaren 1800 zeer populair waren. Contra dansen zijn nog steeds erg populair, alleen iets anders van vorm geworden. Toen werden 2 rijen gevormd met mannen aan de ene zijde en vrouwen aan de andere. De partners betraden de ruimte tussen de twee lijnen en deden over het algemeen hun eigen dansbewegingen. Als zij het eind van de rijen bereikten scheidden zij en gingen terug in hun respectievelijke rijen en het volgende paar kon beginnen. De “Stroll” uit de jaren ’40 is een goed voorbeeld van deze stijl van dansen. In de film “Grease” werd de “Stroll” gedaan door John Travolta.

Er zijn lijndansen tijdens het hoogtepunt van vele moderne, populaire muziekstijlen geweest, met inbegrip van de swing, rock en disco. De huidige populariteit komt voort uit de discoperiode, toen country liefhebbers het line dansen verder ontwikkelden en met andere muziekstijlen in contact brachten.

Billy Ray Cyrus hit uit 1992, Achy Breaky Heart hielp de line dance als een pijl uit een boog onder de aandacht van het publiek te brengen en in 1998  werd dit nog verder onderbouwd door de band Steps met het nummer 5678. De line dance is een populaire recreatie activiteit en wordt gedanst in clubs, sociëteiten en ballrooms wereldwijd. Het vermijdt het probleem van oneven aantallen van mannelijke/vrouwelijke partners dat ballroom clubs hebben.

Soms wordt het gecombineerd met andere vormen van country and western dansen zoals de two-stepshuffle en stijlen zoals waltzpolka en swing.

 

Basis Uitdrukkingen

Count

Een dans heeft een aantal tellen hebben, bijvoorbeeld een 64-tellen dans. Dit is het aantal beats in de muziek, nodig om een 1 deel van opeenvolgende bewegingen in de dans af te werken. Dit hoeft niet het aantal dansbewegingen te zijn, want die kunnen ook plaats hebben op een zogenaamde “en” tel tussen twee beats of soms duurt een stap langer dan 1 tel.

Step

Een dans bestaat uit een aantal bewegingen die steps worden genoemd. Elke step heeft een naam gekregen zodat instructeurs de dansers aanwijzingen kunnen geven bij de lessen. De bekendste is de grapevine (of afgekort vine) een 4-tellen beweging naar rechts of links.

Tag

Een tag (of bridge) is een extra set op steps die geen deel uitmaken van de basis steps van de dans, maar zijn toegevoegd om de dans uit te laten komen met de muziek.

Basic

Een Basic is herhaling van de hele dans vanaf de eerste tel uitgezonderd de tags of bridges.

Wall

Elke dans kan een aantal muren bevatten. Een muur is de richting waarin de dansers kijken op een bepaald moment in de dans, zoals voor, achter of zijden.

Een one-wall dance betekent dat aan het eind van de routine de dansers in dezelfde richting kijken als waarin zij begonnen.

  • Een two-wall dance dans betekent dat het begin van elk vast deel steps, de richting wisselt tussen twee muren. Bijna altijd zijn dit wisselingen tussen voor en achter.
  • Een four-wall dance dans betekent dat het begin van elk vast deel steps, de dansers 90 graden gedraaid zijn. Na 4 vaste delen steps heeft dus een hele draai plaats gehad en kijken de dansers weer in de richting waarin zij begonnen.
Print Friendly, PDF & Email